Contact Us

Source:    |      Date:2020-07-28

Source:Date:2020-07-28Hits:

Beijing Municipal Bureau of Sports: Wang Zeng 010-87244900   13718466412

Organizer (China National Sports Group): Zhang Yanjie: 18511528577; Xiang Chunrong: 010-67010265 ext. 526   13141331487